Work Happy

Een langer, gelukkiger en gezonder leven. Voor iedereen.

Zodat we langer en meer kunnen bijdragen aan de maatschappij.

Bij Lead Healthcare geloven we dat de vitaliteit van de mens centraal staat in het oplossen van uitdagingen in de maatschappij. Als we ouder, gelukkiger en gezonder kunnen worden, kunnen we niet alleen langer genieten van het leven, maar ook meer bijdragen aan de samenleving. Dat is waar wij voor gaan.

Dit willen we bereiken door bij te dragen aan vernieuwing in de zorg. Door steeds de beste zorgverleners beschikbaar te stellen, slimme technologie te ontwikkelen en preventieve diagnostiek mogelijk te maken. Door continu vooruitstrevend te zijn.

Ieder mens moet de kans krijgen om alles uit het leven te halen wat erin zit. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Wachtlijsten groeien, de zorg wordt duurder. En dat legt druk op ons zorgstelsel.

Ondernemend  

Met visie en daadkracht kunnen we het tij keren. Niet alleen om onze zorg gezond te houden, maar ook om de zorg te vernieuwen. Door zorgverleners in hun kracht te zetten, en hen de technieken en tools aan te reiken die de druk op ons zorgstelsel verminderen. Om meer mensen vitaal ouder te laten worden is een ondernemende mentaliteit nodig. En dat is precies waar Lead Healthcare voor staat.

Wij geloven dat door persoonlijke aandacht en ondernemerschap de zorg zich van binnenuit zal blijven vernieuwen, waardoor mensen gelukkiger, gezonder en langer zullen leven. En met ondernemerschap bedoelen we: vooruitkijken, denken én doen. Zo kunnen we samen nieuwe ideeën en technologieën ontwikkelen. We pakken knelpunten aan en ontplooien initiatieven die onze zorg vernieuwen, altijd met de mens centraal.


Act Beyond 

Lead Healthcare doet alles om die ondernemende mentaliteit in elke zorgprofessional wakker te schudden, te stimuleren en uit te dagen. Daarom zeggen we: Let’s act beyond. We kijken voorbij onze eigen dagelijkse taken. Geven elkaar inspiratie en de ruimte voor eigenzinnige ideeën. En tegelijk zoeken we de samenwerking op. Binnen onze organisatie én daarbuiten.

Want we hebben elkaar nodig om die grote, positieve impact te maken. Zodat we langer van het leven kunnen genieten, en meer kunnen bijdragen aan de samenleving.