World-class Workplace | 17 jaar ervaring | 1000+ zorgprofessionals
World-class Workplace | 17 jaar ervaring | 1000+ zorgprofessionals

Privacy & cookies

Contactgegevens

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk!

Lead Healthcare is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy statement. Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, bijvoorbeeld via onze website, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacyreglement.

Lead Healthcare neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Lead Healthcare tussen zit, worden genomen.

Onze contactgegevens:

Lead Healthcare

Luitenant Generaal van Heutszlaan 8

3743 JN Baarn

035-5430234

Onze contactgegevens:

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lead Healthcare verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Lead Healthcare vindt het belangrijk transparant te zijn. Hieronder wordt weergegeven met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Lead Healthcare verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Contact met jou op te kunnen nemen aan de hand van jouw bericht;

  • Lead Healthcare volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Je e-mailadres wordt twee jaar bewaard, waarna deze automatisch verwijderd wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Lead Healthcare verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lead Healthcare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].
 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lead Healthcare neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected].