World-class Workplace | 17 jaar ervaring | 1000+ zorgprofessionals
World-class Workplace | 17 jaar ervaring | 1000+ zorgprofessionals

Herindicatie van Zorg Zwaarte Pakket

In de ouderenzorg is het essentieel dat de behoefte van een cliënt inherent is aan het juiste Zorg Zwaarte Pakket (ZZP). Bij Lead Healthcare begrijpen we dat initieel niet altijd het juiste ZZP is bepaald, of dat zorgbehoeften veranderen. Eenmaal een gegeven ZZP indicatie, betekent immers niet dat dit permanent is. Bij een merkbare verandering in de zorgbehoefte van een client, is een herindicatie essentieel. Met onze nieuwste dienstverlening zorgen gespecialiseerde consultants - onder supervisie van een specialist ouderengeneeskunde - voor de meest passende indicatiestelling.

Herindicatie biedt de volgende voordelen:

 • Optimale zorg

  Door herindicatie kunnen we vaststellen of een cliënt recht heeft op een hoger Zorg Zwaarte Pakket, wat leidt tot betere en meer gepaste zorg.

 • Grondige evaluatie

  Ons team onderzoekt medische en niet-medische dossiers, behandelingen en diagnoses om een nauwkeurige her-indicatie te waarborgen.

 • Directe observatie

  Door mee te lopen op de afdeling of thuissituatie verkrijgen we waardevolle inzichten in de dagelijkse zorgpraktijk en kunnen we beter beoordelen of het huidige ZZP nog steeds past bij de behoeften van de cliënt.

 • Financiële voordelen

  Een hogere ZZP betekent een hogere vergoeding van het CIZ, met terugwerkende kracht vanaf de start dat het hogere ZZP had moeten ingaan.

Onze Expertise

Onze diensten worden uitgevoerd door ervaren HBO-Verpleegkundigen, gekwalificeerd om zorgbehoeften te inventariseren, te indiceren en te organiseren in overeenstemming met norm 2 van het Normenkader V&VN. Dit betekent dat je kan rekenen op deskundigheid en toewijding bij elke stap van het herindicatie-proces. Onze HBO-Verpleegkundigen kunnen herindiceren bij Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg, het maakt niet uit of de zorg wordt ontvangen vanuit de WMO, ZvW of Wlz.

Hoe werkt herindicatie?

 • Dossieronderzoek

  Ons team van HBO-Verpleegkundigen duikt in de beschikbare dossiers en rapportages om de zorgbehoeften grondig te evalueren.

 • Observatie op de afdeling of in de thuissituatie

  Door directe interactie en observatie, identificeren we praktische zorgbehoeften.

 • Expert beoordeling

  Onder supervisie van onze Specialist Ouderengeneeskunde (SO) van Lead Healthcare worden nieuwe indicatiebrieven opgesteld.

 • Accordering & verzending

  De nieuwe ZZP-indicatie wordt bevestigd door de SO van de betreffende ouderenzorginstelling en vervolgens ingediend bij het CIZ

Commitment aan Kwaliteitszorg

Bij Lead Healthcare zetten we ons in voor het leveren van hoogwaardige zorg. Dit doen we door ervoor te zorgen dat zorgbehoeften altijd overeenkomen met de juiste ondersteuning en financiering. Herindicatie van ZZP is een cruciaal onderdeel van deze belofte, waardoor wij samen met jullie kunnen werken aan een betere zorgtoekomst. Samen zorgen we ervoor dat elke cliënt de zorg ontvangt die zij nodig hebben en verdienen. Deze pagina biedt een overzicht van de voordelen en het proces van herindiceren van Zorg Zwaarte Pakketten bij Lead Healthcare. Ons doel is om te zorgen voor een naadloze overgang naar een hoger pakket indien de zorgbehoeften dit vereisen, terwijl we de kwaliteit van zorg voor de cliënten waarborgen.

Meer informatie?

Voor meer informatie, neem contact op via de onderstaande contactgegevens voor een vrijblijvend gesprek. Aan tafel bespreken we graag welke voordelen dit voor jullie zorginstelling oplevert aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk.

1000+

zorgprofessionals

600+

opdrachtgevers

8,4

beoordeling door onze collega's

17+

jaar ervaring in het bemiddelen van zorgprofessionals