World-class Workplace | 17 jaar ervaring | 1000+ zorgprofessionals
World-class Workplace | 17 jaar ervaring | 1000+ zorgprofessionals

Lead Healthcare wil de zorg helpen vernieuwen en verbeteren. Dat doen we onder andere door te adviseren en te faciliteren tijdens zorgprojecten. Met onze zorgprofessionals en slimme technologie kunnen wij behandelingen efficiënter inrichten of zelfs aan huis organiseren. Zodat de patiënt nog betere zorg ervaart, en de druk op zorgverleners wordt verlaagd. Op verzoek van en in samenwerking met het HagaZiekenhuis in Den Haag hebben wij de thuisbehandeling mogelijk gemaakt van immunoglobuline therapieën.

Intensief voor patiënt en zorgverlener 

Het HagaZiekenhuis ontvangt dagelijks patiënten, zowel jong als oud, voor een immunoglobuline-kuur. Deze behandeling is gericht op het voorkomen en/of bestrijden van infecties. Het wordt vaak gegeven aan kwetsbare patiënten met een spier-, infectie- of immuunziekte. De intraveneuze immunoglobulinetherapie werd alleen in het ziekenhuis toegediend. De patiënt was minstens een halve dag in het ziekenhuis voor elk bezoek, waardoor de toch al zware behandeling nog intensiever werd.

Een uitdagend project 

Vanuit het HagaZiekenhuis en de HagaApotheek kwam het verzoek een thuisbehandeling mogelijk te maken. Daarmee zou het gemak voor de patiënt worden vergroot. Het realiseren van een thuisbehandeling was al een aantal keer geïnitieerd, maar het project was nog niet succesvol afgerond. Dit was dan ook het uitgangspunt van Lead Healthcare. Door interviews met de verschillende stakeholders te houden, hebben we de uitdagingen bij eerdere pogingen achterhaald om deze vervolgens op te lossen met onze ervaren zorgverleners. Het bleek dat de uitdaging enerzijds in het toegankelijk maken van het EPD (elektronische patiëntendossier) lag, en anderzijds in de verpleegkundige kennis van de apotheker. De samenwerking tussen verpleegkundige en apotheker was voor dit project van groot belang.

EPD-koppeling 

Voor een thuisbehandeling is het noodzakelijk dat het EPD ook buiten het HagaZiekenhuis benaderbaar is. Om die verbinding mogelijk te maken, heeft een Lead Healthcare verpleegkundige gedurende een aantal weken de processen van de HagaApotheek in kaart gebracht. Vervolgens is de thuisverbinding tot stand gebracht in samenwerking met de ICT-afdeling van het ziekenhuis.

Behoefte van de patiënt 

Bij Lead Healthcare staat de mens altijd centraal. De patiënt én de zorgverlener. Daarom hebben wij met beiden gesprekken gevoerd in de beginfase van het project. Een aantal patiënten vond de behandeling in het ziekenhuis juist prettig, en sommige medisch specialisten waren nog niet overtuigd van de thuisbehandeling. Daarnaast is het voor de patiënt erg fijn om zoveel mogelijk een vast gezicht te zien tijdens de behandeling. Door dit vroegtijdig in kaart te brengen, kon Lead Healthcare adviseren en ondersteunen bij de introductie van de thuisbehandeling. We startten met een pilot, waarvoor patiënten zich vrijwillig konden aanmelden. De thuisbehandeling werd zowel door patiënt als medisch specialist als positief ervaren. De patiënt kon tijdens de behandeling doorwerken of direct na de behandeling uitrusten in hun eigen omgeving. Door de succesvolle pilot besloot het HagaZiekenhuis en de HagaApotheek om de thuisbehandeling als standaard proces in te richten.

COVID zorgt voor versnelling 

De COVID pandemie heeft het gehele project in een stroomversnelling gebracht. De vaak toch al kwetsbare patiënten wilden niet naar het ziekenhuis komen voor de immunoglobuline behandeling vanwege hun verhoogde risico op corona. Het belang van de thuisbehandelingen was groter dan ooit. Daardoor kwam het project in een stroomversnelling. Lead Healthcare heeft geholpen om de pilot in 6 maanden uit te rollen tot een standaard proces, zodat de immunoglobuline therapieën op een veilige manier toch door konden gaan.

De keuze ligt bij de patiënt 

Inmiddels kan iedereen die een immunoglobuline behandeling heeft of krijgt bij het HagaZiekenhuis, kiezen uit een thuis- of ziekenhuisbehandeling. Deze keuze ligt altijd bij de patiënt. In de praktijk blijkt dat een groot deel voor een thuisbehandeling kiest. De patiënt kan zo veel mogelijk in de thuissituatie blijven, wat vaak een positieve impact heeft op de behandeling.

Samen innoveren?

Lead Healthcare staat voor u klaar. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies. Wij zoeken altijd naar een gepaste oplossing, volledig gericht op uw wensen en behoeften.

Neem contact op

Meer lezen

Slide 1 of 5
Bekijk alle ervaringen